Suomen Veitsentekijöiden kilta / Finnish Knifemakers GuildKillan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää veitsien monipuolisen tekemisen taitoa, puukkojen ja veitsien keräilyä sekä niiden käyttöä ja näyttelytoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää veitsien teknisen tiedon levittämistä, rohkaista yhdistyksen jäseniä kansainvälisyyteen, järjestää veitsinäyttelyitä, kokouksia ja esitystilaisuuksia.

Jäsenyyden ehdot:

Jäsen
Varsinaisen jäsenyyden vaatimukset:
Kykenee valmistamaan käsityömäisesti KOKO veitsensä, mukaanlukien sen terän.
Myy valmistamiaan veitsiä.
Veitset ovat kaikilta osiltaan sekä myös kokonaisuutena arvioituna laadultaan korkeatasoisia.
Yhdistys valitsee keskuudestaan määräajaksi kolme (3) henkilöä raatiin, joka arvioi uudet jäsenet.
Jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, lisäksi hakija antaa kolme työtään raadin arvioitavaksi.
Jäsenyydestä päättäessään hallituksen tulee olla päätöksessään yksimielinen.
Hallitus voi myös kutsua kriteerit täyttävän henkilön yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

Kannatusjäsen
Henkilö, yritys tai yhteisö, joka on halukas avustamaan tai muuten edistämään yhdistyksen toimintaa.
Vuosikokous hyväksyy tai hylkää hakijat / ehdokkaat.
Kunniajäsen
Henkilö, jota Finnish Knifemakers Guild Ry haluaa kunnioittaa yhdistyksen kunniajäsenyydellä, pitkän uran, ansioituneen toiminnan, tms.. tähden.
Vuosikokous hyväksyy ja kutsuu kunniajäsenetJäsenyyden hakeminen
Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää killan sähköposti ositteeseen; svk.fkg(at)gmail.com Raadin muodostavat; Hankala, Pälikkö ja Ruusuvuori.
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja hakijaan ollaan yhteydessä raadin toimesta. Vapaamuotoisen hakemuksen jälkeen raati sopii hakijan kanssa 3 veitsen tarkastelusta.


IN ENGLISH

Association’s purpose is to improve versatile skills of knife making , collecting, using, and exhibitions. And also spread knife knowledge, encourage members to internationality, arrange knife exhibitions, meetings, and presentation opportunities.

Member
A Full member need to fill the following requirements:
He can make the whole knife by himself, included the blade.
Sells the knives he make and knives are high quality in all respects.
The association elects from among its members for a fixed period of three (3) person jury, which will review any new members.
Applied for membership in a free-form written application, and he need to provide 3 works for judged by the jury.
Deciding on the membership, the Board must be unanimous in its decision.
The Board may also invite a person meeting the criteria for the association as a full member.

Supporting Member
The person, company or organization that is willing to assist or otherwise to promote the association's activities.
The annual meeting approves or rejects the applicants / candidates.

Applying for membership;
Free-form applications should be sent via e-mail to svk.fkg(at)gmail.com
The 3 person jury; Jukka Hankala, JT Pälikkö and Anssi Ruusuvuori.
The applications will be treated confidentially and the applicant will be contacted by the jury. After the free-form application, jury will agree with the applicant the 3 knives review.

Suomen Veitsentekijöiden Kilta / Finnish Knifemaker's Guild Ry:n jäsenet / members;

Hallitus / Board:

Pasi Jaakonaho Puheenjohtaja / Chairman
Tapio Syrjälä Sihteeri / Secretary
Anssi Ruusuvuori Varapuheenjohtaja ja HKS näyttelyvastaava / Vice-chairman & HKS -show manager
Jari Liukko Varsinainen jäsen / Full Member

Hallituksen varajäsenet / Board associates:

J-P Peltonen
Erik Nylund

Jäsenet/Members:

Tõnu Arrak
Andrea Bertini
Ralph Etzold
Caroline Gubig
Jukka Hankala
Saud Ul Hassan
MIkko Inkeroinen
JT Pälikkö
Ismo Kauppinen
Otto Kemppainen
Eero Kovanen
Matti Kunelius
Arto Liukko
Ilari Mehtonen
Gunnar Momcilovic
Denis Mura
Erik Nylund
Jakob Nylund
Simon Nylund
Teuvo Sorvari
Pekka Tuominen
Rauno Vainionpää
Kay Vikström
Markku Vilppola

Kunniajäsenet / Honorary members of the Finnish Knifemakers Guild;

Kaj Embretsen
Dietmar Kressler
Jürgen SteinauKillan Facebook sivut

Tietosuojaseloste